Робота системи ЦЗ

Пріоритетним завданням системи дошкільної освіти є охорона життя, збереження та зміцнення здоров’я дошкільників, тому що, на наше глибоке переконання, вберегти дитину від негараздів – це значить закласти фундамент для її здорового розвитку, допомогти жити повноцінно і щасливо. Мабуть, ви звертали увагу на план евакуації, який висить у кожному громадському приміщенні (школі, дитячому садочку, лікарні, залізничному вагоні тощо). Як ви вважаєте, хто і з якою метою оприлюднює такі інструкції? Організаційна структура цивільного захисту в закладі дошкільної освіти будується за принципами, що діють на всіх об’єктах господарського комплексу, але з урахуванням специфіки ЗДО. Метою цивільного захисту ЗДО є завчасна підготовка об’єкта до захисту від наслідків надзвичайних ситуацій, зниження втрат, створення умовдля підвищення стійкості роботи закладу, своєчасного проведення рятувальних та інших невідкладних робіт. Відповідальність за організацію та стан цивільного захисту, постійну готовність його сил і засобів до проведення зазначених робіт покладається на начальника цивільного захисту — керівника закладу дошкільної освіти Головецьку Г.П. При керівникові (начальник ЦЗ) створний штаб ЦЗ — орган управління начальника. Склад штабу комплектується штатними працівниками ЗДО , які не звільнені від виконання основних обов’язків. Штаб складається з начальника, його заступників (помічників), інших фахівців. Головне завдання цивільного захисту закладу дошкільної освіти є: – забезпечення готовності до проведення заходів щодо захисту дітей та працівників ЗДО при будь – яких надзвичайних ситуаціях техногенного та природного характеру; – поліпшення в закладі дошкільної освіти якості освітньої роботи з дітьми з питань особистої безпеки і захисту життя в надзвичайних ситуаціях; – удосконалення теоретичних знань і практичних навичок педагогічних працівників ЗДО із питань захисту і дій в умовах надзвичайних ситуацій; – пропаганда кращого педагогічного досвіду з проблем виховання і організації заходів щодо попередження і реагування на надзвичайні ситуації. Робота штабу організовується шляхом видання наказів, розпоряджень і вказівок начальника ЦЗ, начальника штабу та рішень місцевої державної адміністрації. Головна функція штабу ЦЗ — здійснення заходів щодо захисту вихованців та працівників навчального закладу, забезпечення вчасного оповіщення їх, а також населення про загрозу або виникнення НС. Штаб організовує та забезпечує безперервне управління ЦЗ об’єкта, розробляє план дій органів управління і сил ЦЗ навчального закладу із запобігання та ліквідації НС, періодично коригує та забезпечує його виконання, організовує і контролює навчання працівників закладу з ЦЗ.

Нормативно – правові документи

01
Відповідно до чинного законодавства, в навчальних закладах України цивільний захист – постійна і обов’язкова складова управлінської діяльності керівника. Нормативні документи вимагають від керівника дошкільної установи постійної готовності функціонування об’єкта в умовах надзвичайних ситуацій техногенного, природного характеру, підвищення якості навчання з цивільного захисту та безпеки життєдіяльності. Керівник нашої дошкільної установи керується наступними нормативно – правовими актами у сфері цивільного захисту: 1. Закони України Кодекс цивільного захисту України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кодексу цивільного захисту Українизі змінами, внесеними згідно із Законом№ 389-VIII від 12.05.2015 Про захист населення від інфекційних хвороб Про зону надзвичайної екологічної ситуації Про об’єкти підвищеної небезпеки 2. Постанови Кабінету Міністрів України Про затвердження Положення про організацію оповіщення і зв’язку у надзвичайних ситуаціях(від 15.02.1999 № 192) Про затвердження Інструкції про порядок списання непридатних захисних споруд цивільної оборони(від 08.04.1999 № 567) Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки(від 11.07.2002 № 956) Про затвердження Порядку забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю(від 19.08.2002 № 1200) Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями(від 24.03.2004№ 368) Про затвердження Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту(від 26.06.2013 № 443) Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях(від 26.06.2013 № 444) Про затвердження Положення про добровільні формування цивільного захисту(від 21.08.2013 № 616) Про затвердження Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту(від 09.10.2013 № 787) Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту(від 23.10.2013 № 819) Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру(від 30.10.2013 № 841) Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту(від 09.01.2014 № 11) 3. Розпорядження Кабінету Міністрів України Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2016 рік(від 06.04.2016 № 269-р) 4. Накази міністерств і відомств України Про затвердження Типових норм належності вогнегасників(наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 02.04.2004 № 151, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.04.2004 за № 554/9153) Про затвердження Плану реагування на радіаційні аварії(наказ Державного комітету ядерного регулювання України Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 17.05.2004 № 87/211, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.06.2004 за № 720/9319) Про затвердження Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій(наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 12.12.2012 № 1400, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.01.2013за № 40/22572)(Додаток) Про затвердження порядків надання домедичної допомоги особам при невідкладних станах(наказ Міністерства охорони здоров’я України від 16.06.2014 № 398, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.07.2014 за № 750/25527) Про затвердження Порядку організації та проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту(наказ Міністерства внутрішніх справ України від 11.09.2014 № 934, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.10.2014 за № 1200/25977) наказ МОН України від 21.11.2016 року № 1400 «Про затвердження Положення про функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2016 року № 1623/29753); - наказ ДСНС України від 12.07.2016 року № 335 «Про затвердження Примірного переліку документів з питань цивільного захисту, що розробляються центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання»; - Положення про проведення «Тижня безпеки дитини» у закладах дошкільної освіти.

Робота з батьками

01
Робота з організації безпеки життєдіяльності дітей не буде ефективною без співпраці та активної допомоги батьків. У нашому закладі дошкільної освіти застосовуюють різні методи просвітницької роботи з родинами вихованців. – загальні батьківські збори; – консультації для батьків; – педагогічно – інформаційні стенди; – індивідуальна робота та бесіди з батьками. Результатом спільної роботи мають стати знання та навички малечі з різних видів безпеки життєдіяльності. Дошкільний вік – період вбирання і накопичення знань. Успішному виконанню цієї важливої життєвої функції сприяють характерні здібності дітей цього віку: підвищена сприйнятливість, вразливість, наївно-ігрове ставлення. І тут важлива роль педагога, який вводить дитину в соціальний світ. Діти – найменш захищена частина суспільства. Опинившись в епіцентрі екстремальних подій, вони не завжди вміють і знають як діяти в несприятливих умовах, що часто приводить до невтішних наслідків. Захист дитини від реально існуючої фізичної загрози має досить чіткі риси. Обов’язок кожного дорослого – вберегти дитину від усіх негараздів, які можуть з’явитися на шляху маленького громадянина нашої держави.

При загрозі теракту.

Завжди контролюйте ситуацію навколо себе, особливо, коли знаходитесь на об'єктах транспорту, культурно-розважальних, спортивних і торгових центрах. При виявленні забутих речей, не чіпаючи їх, повідомте про це водієві, співробітникам об'єкта, служби безпеки, органів міліції. Не намагайтеся заглянути всередину підозрілого пакета, коробки, іншого предмета. Чи не підбирайте безгоспних речей, як би привабливо вони не виглядали. В них можуть бути закамуфльовані вибухові пристрої (у банках з-під пива, стільникових телефонах і т.п.). Не штовхайте на вулиці предмети, що лежать на землі. Якщо раптом почалася активізація сил безпеки і правоохоронних органів, не проявляйте цікавості, йдіть в інший бік, але не бігом, щоб Вас не прийняли за супротивника. При вибуху або початку стрілянини негайно падайте на землю, краще під прикриття (бордюр, торгову палатку, машину тощо). Для більшої безпеки накрийте голову руками. Випадково дізнавшись про підготовлюваний теракт, негайно повідомте про це в правоохоронні органи. Якщо вам стало відомо про підготовлюваний або вчинений злочин, негайно повідомте про це в органи МВС за телефоном 102. У разі виявлення підозрілого предмету: Останнім часом часто відзначаються випадки виявлення громадянами підозрілих предметів, які можуть виявитися вибуховими пристроями. Подібні предмети виявляють в транспорті, на сходових площадках, біля дверей квартир, в установах і громадських місцях. Як вести себе при їх виявленні? Як діяти в цих випадках: - Якщо виявлений предмет не повинен, на вашу думку, перебувати в цьому місці, не залишайте цей факт без уваги. - Якщо ви виявили забуту або безгоспну річ в громадському транспорті, опитаєте людей, що знаходяться поруч. Постарайтеся встановити, чия вона і хто її міг залишити. Якщо господар не встановлений, негайно повідомте про знахідку водієві (машиністові). - Якщо ви виявили невідомий предмет в під'їзді свого будинку, опитаєте сусідів, можливо, він належить їм. Якщо власник не встановлений - негайно повідомте про знахідку міліцію по телефону 102. - Якщо ви виявили невідомий предмет в установі, негайно повідомте про знахідку адміністрації або охороні. У всіх перерахованих випадках: - Не чіпайте, чи не пересувайте, не розкривайте виявлений предмет; - Зафіксуйте час виявлення предмета; - Постарайтеся зробити все можливе, щоб люди відійшли якнайдалі від знахідки; - Обов'язково дочекайтеся прибуття оперативно-слідчої групи (пам'ятаєте, що ви є дуже важливим очевидцем). Пам'ятайте: зовнішній вигляд предмета може приховувати його справжнє призначення. В якості камуфляжу для вибухових пристроїв використовуються самі звичайні побутові предмети: сумки, пакети, коробки, іграшки тощо. Рекомендації по правилам поведінки при захопленні і утриманні заручників: • Беззаперечно виконувати вимоги терористів, якщо вони не несуть загрози вашому житті і здоров'ю. • Постарайтеся відволіктися від неприємних думок. • Огляньте місце, де ви знаходитеся, відзначте шляхи відступу укриття. • Намагайтеся не виділятися в групі заручників. • Якщо вам необхідно встати, перейти на інше місце, питайте дозволу. • Намагайтеся зайняти себе: читати, писати і т.д. • Не вживайте алкоголь. • Віддайте особисті речі, які вимагають терористи. • Якщо ви потрапили в число звільнених, повідомте представникам спецслужб наступну інформацію: число терористів, їх місце розташування, озброєння, число пасажирів, моральний і фізичний стан терористів, особливості їхньої поведінки, іншу інформацію. • При стрілянині лягайте на підлогу або сховайтеся, але нікуди не біжіть. • При силовому методі звільнення заручників, чітко виконуйте всі розпорядження представників спецслужб. Евакуація: Повідомлення про евакуацію може надійти не тільки в разі виявлення вибухового пристрою та ліквідації наслідків вчиненого терористичного акту, але і при пожежі, стихійному лихові та т.п. Отримавши повідомлення від представників влади або правоохоронних органів про початок евакуації, дотримуйтесь спокій і чітко виконуйте їхні команди. Якщо ви знаходитесь в квартирі, виконайте наступні дії: - Візьміть особисті документи, гроші і цінності; - Відключіть електрику, воду і газ; - Надайте допомогу в евакуації літніх і тяжкохворих людей; - Обов'язково закрийте вхідні двері на замок - це захистить квартиру від можливого проникнення мародерів. Не допускайте паніки, істерик і поспіху. Приміщення покидайте організовано. Повертайтеся в покинуте приміщення тільки після дозволу відповідальних осіб. Пам'ятайте, що від узгодженості та чіткості ваших дій залежатиме життя і здоров'я багатьох людей. Набір для виживання: У кожній сім'ї необхідно мати готовий і упакований набір предметів першої необхідності. Він може істотно допомогти виживанню в разі екстреної евакуації або забезпечити виживання сім'ї, якщо лихо застало їх у будинку. Напевно він ніколи не знадобиться вашій родині, але краще бути готовим до будь-яких несподіванок. Для упаковки речей скористайтеся застібуються на «блискавки» сумками, найкраще, водонепроникними. Комплект повинен бути максимально компактним, щоб його легко можна було захопити з собою. Орієнтовний набір речей, які можуть забезпечити виживання без допомоги із зовні щонайменше протягом 72 годин: - Особистий захист: протигази з додатковими фільтрами, дитячі протигази, киснева маска, респіратори (у разі наявності); - Аптечка, в якій повинні бути: анальгін, ацетилсаліцилова кислота, гіпотермічний (охолоджуючий) пакет, сульфацил натрію, джгут кровоспинний, бинт стерильний, бинт нестерильний, атравматична пов'язка, лейкопластир бактерицидний, серветки кровоспинні, розчин брильянтового зеленого, лейкопластир, бинт еластичний трубчастий, вата, нітрогліцерин, валідол, пристрій для проведення штучного дихання, аміаку розчин, вугілля активоване, корвалол, ножиці; - Зневоднена суха їжа; мультивітаміни; - Казанок; - Запас води; - Туалетні приналежності; - Бензинова і газова запальнички, або також непромокальні сірники; - ліхтар з додатковими батарейками; - Багатофункціональний ніж; - Столовий комплект (тарілка, чашка, ложка, вилка, тощо); - Радіо на батарейках; - Дождевики, нижню білизну, шкарпетки, капелюхи, сонцезахисні окуляри, рукавички, (залежно від пори року) високі чоботи; - Свічки; - Голки, нитки; - Сухе паливо.

John Doe

Львівська обл., Львівський район, с. Миколаїв, вул. Дучимінської Ольги 23а.