Мова освітнього процесу в ЗДО с.Миколаїв - українська.

Закон України Про засади державної мовної політики (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 23, ст.218)

Стаття 6. Державна мова України

1. Державною мовою України є українська мова.

2. Українська мова як державна мова обов'язково застосовується на всій території України при здійсненні повноважень органами законодавчої, виконавчої та судової влади, у міжнародних договорах, у навчальному процесі в навчальних закладах в межах і порядку, що визначаються цим Законом. Держава сприяє використанню державної мови в засобах масової інформації, науці, культурі, інших сферах суспільного життя.

3. Обов'язковість застосування державної мови чи сприяння її використанню у тій чи інший сфері суспільного життя не повинні тлумачитися як заперечення або применшення права на користування регіональними мовами або мовами меншин у відповідній сфері та на територіях поширення.

4. Норми української мови встановлюються у словниках української мови та українському правописі. Порядок затвердження словників української мови і довідників з українського правопису як загальнообов'язкових довідкових посібників при використанні української мови, а також порядок офіційного видання цих довідників визначаються Кабінетом Міністрів України. Держава сприяє використанню нормативної форми української мови в засобах масової інформації, інших публічних сферах.

5. Жодне положення цього Закону не може тлумачитися як таке, що спрямоване на звуження сфери використання державної мови.

Закон України "Про дошкільну освіту" Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 49, ст.259) Із змінами, внесеними згідно із Законами № 2145-VIII від 05.09.2017, ВВР, 2017, № 38-39, ст.380}

Стаття 10. Мова у дошкільній освіті Мова у дошкільній освіті визначається статтею 20 Закону України "Про засади державної мовної політики".

Ліцензійний обсяг

Заклад дошкільної освіти розраховано на 16 місць. 2.2. Групи комплектуються за віковими ознаками ( різновікові), відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей в закладі дошкільної освіти з урахуванням побажань батьків. 2.3. Списки дітей для зарахування в закладі дошкільної освіти формуються згідно електронної реєстрації дітей дошкільного віку. 2.4. У закладі дошкільної освіти функціонує група загального розвитку. 2.5. Заклад дошкільної освіти має групи з денним режимом перебування дітей. Може формувати групи з різним режимом перебування дітей у закладі дошкільної освіти. 2.6. Наповнюваність груп дітьми становить: - для дітей віком від трьох років до 6 років 15 осіб - в оздоровчий період - до 15 осіб

Галина Головецька

Львівська обл., Львівський район, с. Миколаїв, вул. Дучимінської Ольги 23а.