ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДІТЕЙ У ЗДО

ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ: ЯК ЗАПИСАТИ ДИТИНУ ДО ДИТЯЧОГО САДОЧКА

1. Обрати дитячий садок.

2. Відвідати заклад і дізнатись у директора про наявність вільних місць, а також про порядок зарахування дітей.

3. Для прийому до закладу дошкільної освіти загального розвитку надати в дитячий садок:

заяву батьків або осіб, які їх замінюють;
медичну довідку про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти;
свідоцтво про народження.
Для прийому дітей до спеціального закладу дошкільної освіти (групи), а також для прийому дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивні групи, необхідно додатково надати:
висновок психолого-медико-педагогічної консультації або інклюзивно-ресурсного центру;
направлення місцевого органу управління освітою;
індивідуальну програму реабілітації для дітей з інвалідністю.
4. Для прийому дітей, батьки яких відмовляються від щеплень, необхідно надати медичну довідку встановленого зразка з висновком лікарсько-консультативної комісії, у якому зазначено, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти. За наявності довідки керівник зобов’язаний прийняти дитину до садочка.

Питання про відвідування закладу дошкільної освіти дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень, вирішується лікарсько-консультативною комісією, згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.11.2002 № 434 та затвердженого цим наказом примірного «Положення про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного та шкільного загальноосвітнього навчального закладу».

5. Прийом до дитячого садочка здійснюється керівником протягом календарного року на підставі наданих документів.

6. Під час прийому дитини до закладу дошкільної освіти керівник зобов'язаний ознайомити батьків або осіб, що їх замінюють, із статутом дошкільного закладу, іншими документами, що регламентують його діяльність.


ЕЛЕКТРОННА ЧЕРГА ДО ДИТЯЧОГО САДКА

Метою створення електронного реєстру є зниження корупції в дошкільних закладах. Питанням щодо розроблення та впровадження програми електронної реєстрації дітей займаються місцеві органи управління освітою.

Щоб записатись в електронну чергу до дитячого садка батька, необхідно:

зареєструватись на сайті, створений місцевим органом управління освітою;
обрати дошкільний заклад;
у заявці на чергу вказати: ім’я та прізвище дитини, дату народження, серію та номер свідоцтва про народження, контактний телефон одного з батьків, бажаний дитячий садок і натиснути "Подати заявку";
перевірити, що заявку зареєстровано: якщо реєстрація успішна – встановлюється статус "Зареєстровано в черзі";
відслідковувати статус заявки: якщо є вільні місця, то статус реєстрації зміниться на "Є можливість зарахування" (повідомлення про це буде на електронну адресу), і буде запропоновано місце в обраному садочку;
подати необхідні документи для вступу в термін, встановлений місцевими органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування. В іншому разі черга автоматично скасовується.

ВІДПОВІДІ НА ПОШИРЕНІ ЗАПИТАННЯ ЩОДО ЗАПИСУ ДО ДИТЯЧОГО САДОЧКА

ЧИ ВАРТО СТАВАТИ В ЧЕРГУ ОДРАЗУ ПІСЛЯ НАРОДЖЕННЯ ДИТИНИ?

Це не обов’язково, адже законом таке не передбачено. З іншого боку, так збільшується можливість отримати місце в дитячому садку та зекономити час батьків. Якщо ви впевнені, що не зміните місце проживання найближчим часом, то стати в електронну чергу варто якомога раніше.

ЧИ ОБОВ’ЯЗКОВО СПЛАЧУВАТИ БЛАГОДІЙНИЙ ВНЕСОК?

Благодійний внесок сплачується виключно за бажанням батьків. Якщо благодійний внесок називають обов’язковим, це є порушенням. У такому разі можна подати скаргу до районного управління освіти або звертатися до правоохоронних органів, адже за такі дії передбачена кримінальна відповідальність.

ЯКІ Є ПІЛЬГИ ДЛЯ ВСТУПУ В САДОК?

Ознайомитись із повним переліком пільг варто в місцевому управлінні освіти, адже місцева влада може встановлювати додаткові пільги. Якщо дитина потрапляє під якусь пільгу, але в закладі відсутні місця, то дитину направляють в інший садок зі збереженням цієї пільги.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО МІСЦЬ НЕМАЄ?

З’ясуйте у співробітників, з якої причини відсутнє місце.
Запитайте, що можна зробити, щоб потрапити до дитсадка.
Отримайте письмову відмову у прийнятті дитини до садочка від керівника закладу.
Зібравши всю інформацію, зверніться в управління освіти – там зобов’язані вам допомогти.

Правила

Правила поведінки здобувачів освіти ЗДО Правила поведінки здобувача освіти в закладі дошкільної освіти (ЗДО) Правила поведінки здобувача освіти в ЗДО базуються на законах України, наказах Міністерства освіти і науки України та рішеннях органів місцевого самоврядування, Статуті закладу. Здобувачі освіти в ЗДО повинні дотримуватись таких правил: - Приходити вчасно в заклад дошкільної освіти. - Вітатися з усіма працівниками ЗДО. - У всьому слухатися вихователя. - Якщо щось болить, то обов’язково про це сказати вихователю. - Берегти іграшки, майно та книги. - В групі голосно не кричати та не бігати. - Не ходити в вологому одязі. - Не ображати дітей зі своєї групи. - Слідкувати за станом свого одягу. - Мати особисті носові хустинки. - Дотримуватися вимог безпеки. - Акуратно вішати одяг в свою шафку. Закон України «Про дошкільну освіту» (зі змінами та доповненнями) Стаття 27. Учасники освітнього процесу Учасниками освітнього процесу у сфері дошкільної освіти є: діти дошкільного віку, вихованці, учні; педагогічні працівники: директори, заступники директора з навчально-виховної (виховної) роботи, вихователі-методисти, вихователі, старші вихователі, асистенти вихователів, вчителі (усіх спеціальностей), вчителі-дефектологи, вчителі-логопеди, практичні психологи, соціальні педагоги, інструктори з праці, інструктори з фізкультури, інструктори слухового кабінету, музичні керівники, керівники гуртків, студій, секцій, інших форм гурткової роботи та інші спеціалісти; {Абзац третій статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2145-VIII від 05.09.2017} помічники вихователів та няні; {Абзац четвертий статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2145-VIII від 05.09.2017} медичні працівники; батьки або особи, які їх замінюють; батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу; асистенти дітей з особливими освітніми потребами; {Статтю 27 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2145-VIII від 05.09.2017} фізичні особи, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері дошкільної освіти. {Абзац дев'ятий статті 27 в редакції Закону № 2145-VIII від 05.09.2017} Стаття 28. Права дитини у сфері дошкільної освіти 1. Права дитини у сфері дошкільної освіти визначені Конституцією України, Законом України "Про освіту", цим Законом та іншими нормативно-правовими актами. 2. Дитина має гарантоване державою право на: безоплатну дошкільну освіту в державних і комунальних закладах дошкільної освіти; безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і навчання; захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку; безоплатне медичне обслуговування у закладах дошкільної освіти; {Абзац п'ятий частини другої статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2145-VIII від 05.09.2017} захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її гідності; здоровий спосіб життя; діти з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями, мають право на першочергове зарахування до закладів дошкільної освіти. {Частину другу статті 28 доповнено абзацом восьмим згідно із Законом № 2541-VIII від 06.09.2018} Закон України «Про освіту» (зі змінами та доповненнями) Стаття 55. Права та обов’язки батьків здобувачів освіти Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. Батьки мають рівні права та обов’язки щодо освіти і розвитку дитини. Батьки здобувачів освіти мають право: захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти; звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти; обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти; брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти; завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини; брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану; отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності. 3. Батьки здобувачів освіти зобов’язані: виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля; сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання; поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу; дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя; формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану; настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства; формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України; виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України; дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності). 4. Держава надає батькам здобувачів освіти допомогу у виконанні ними своїх обов’язків, захищає права сім’ї. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування мають поважати право батьків виховувати своїх дітей відповідно до власних релігійних і філософських переконань, а суб’єкти освітньої діяльності мають враховувати відповідні переконання під час організації та реалізації освітнього процесу, що не повинно порушувати права, свободи та законні інтереси інших учасників освітнього процесу. Відвідування дитиною закладу дошкільної освіти не звільняє сім'ю від обов'язку виховувати і розвивати її в родинному колі. Ст. 8 п. 2 Закону України «Про дошкільну освіту»

Львівська обл., Львівський район, с. Миколаїв, вул. Дучимінської Ольги 23а.